Loupo EU

Projecte LoupO

L’os i el llop dels Pirineus són part del patrimoni natural d’Espanya, França i Andorra. Ambdues espècies mostren distribucions transfrontereres: l’os amb una població reproductora al Pirineu Central (Alta Garona, Arieja, Val d’Aran i Pallars) i el llop, mitjançant la presència d’alguns mascles erràtics assentats al Prepirineu i Pirineu Oriental. L’objectiu principal del projecte LoupO consisteix en desenvolupar un pla transfronterer per al monitoratge i el seguiment, especialment genètic, de les poblacions d’os i de llop als Pirineus.

El projecte LoupO, amb un pressupost total de 1.250.109 euros, està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països. El projecte es durar a terme durant els propers dos anys, fins a la primavera de 2022 i estarà coordinat per la investigadora del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona, la doctora Natalia Sastre, especialista en fauna salvatge del Servei Veterinari de Genètica Molecular de la UAB. “El projecte LoupO pretén que tres països col·laborin fent el seguiment d’aquests dos animals salvatges que no en saben de fronteres. D’aquesta manera es coneixeran millor les poblacions i el seu estat genètic”, explica la Natalia Sastre.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (GENCAT), el Consell General d’Aran, Forestal Catalana SA, le Laboratoire d’Ecologie Alpine (CNRS) i el Servei Veterinari de Genètica Molecular (UAB) com a socis beneficiaris, i el Departament de Territori i Sostenibilitat (GENCAT), l’Office Français de la Biodiversité, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Occitanie), i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (Govern d’Andorra) com a socis associats, desenvoluparan, estandarditzaran i unificaran les metodologies per fer el seguiment en el terreny i el seguiment genètic del llop i l’os als Pirineus, i crearan una base de dades comuna entre països. Tot això permetrà, en un futur, la realització d’estimacions poblacionals mitjançant censos genètics, per exemple, per tal d’optimitzar recursos i adaptar-se a les creixents poblacions de tots dos carnívors. Així mateix, s’afavorirà l’aparició de mesures per fomentar l’acceptació del llop i l’os en un territori marcat per l’activitat humana.

POCTEFA 2014-2020
El projecte LoupO ha estat programat en la seva tercera convocatòria pel Comitè de Programació del POCTEFA 2014-2020, que constitueix la cinquena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. sostenible.
L'os i el llop dels Pirineus formen part del patrimoni natural d'Espanya, França i Andorra. Les dues espècies mostren distribucions transfrontereres: l'os amb una població reproductora al Pirineu Central (Alta Garona, Arieja, Val d'Aran i Pallars) i el llop, mitjançant la presència d'alguns mascles erràtics assentats al Prepirineu i Pirineu Oriental.
Natalia Sastre
Especialista en fauna salvatge